Lagom varmt med AI

Stena Fastigheter använder Algenos tjänst för värmestyrning i stora delar av sitt fastighetsbestånd. Tjänsten som Algeno levererar till Stena Fastigheter baseras på artificiell intelligens (AI) och optimerar användningen av Stena Fastigheters fjärrvärme.