Algeno kapar värmesvinn med AI

Algeno tillhandahåller AI-baserad värmestyrning för fastigheter, där Algenos tjänst effektiviserar energiförbrukningen, minskar kostnaderna för uppvärmning och säkerställer ett jämnt och förutsägbart inomhusklimat.

Effektivisera energianvändningen

Energieffektivare hus är en ledstjärna för investeringar, inte minst för fastighetsägare med stora bestånd. Det handlar om klimatomställningen, energisystemen och fastighetsägarens ekonomi.

De investeringarna bör göras i rätt ordning. AI-styrning av värmesystemet har kort återbetalningstid och minskar energiåtgången markant, samtidigt som det ger nöjda hyresgäster som upplever rätt temperatur, oavsett vädersvängningar. Varje fastighet använder precis så mycket energi som behövs, varken mer eller mindre.

Snabbt minskade energikostnader ger finansiering till de större investeringarna i klimatskalet som också behövs för energieffektivisering av bestånden. Och inställningarna i värmesystemet hänger med även då. För AI-styrningen lär sig själv de nya förutsättningarna som t ex fönsterbyten och tilläggsisolering ger.

En bonus är att Algenos tjänst också ger värdefulla data om enskilda fastigheters egenskaper, som kan bidra till rätt investeringsbeslut.

Vår filosofi

Algeno gör det lönsamt att reducera fastigheters klimatavtryck. Vår AI-tjänst baseras på en kombination av avancerad matematisk forskning och reglerteknik. Vår lösning är en datadriven och automatiserad, individuellt anpassad, styrning på byggnadsnivå. Vår drivkraft är att hjälpa fler fastighetsägare att få möjligheten att på ett snabbt och effektivt sätt sänka energiförbrukningen.

Vi verkar för att fastigheter ska kunna dra nytta av nya tjänster och innovationer. Öppenhet i den digitala infrastrukturen gynnar utvecklingen mot ett klimatneutralt samhälle. Det betyder att nyckelområden för Algeno är egen rådighet över systemen, minimerade inlåsningseffekter och flexibel prissättning för tjänsterna.

Lyckat projekt banade väg

Algeno är en avknoppning från Fraunhofer-Chalmers Centre. Tillsammans med Örebrobostäder AB, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg Energi och Energimyndigheten har vi utvecklat AI-baserade algoritmer för värmestyrning för fastigheter med målet att reducera klimatavtrycket. 

Samarbetsprojektet var mycket framgångsrikt och ÖrebroBostäder AB har implementerat algoritmerna i en stor del av deras fastighetsbestånd.

Grundades av forskare

Algenos grundare är Emil Gustavsson, Mats Jirstrand och Magnus Önnheim som alla tre har bakgrund från Fraunhofer-Chalmers Centre som är ett forskningsinstitut inriktat mot industriell matematik.

Det innebär att grundarteamet har djup kunskap inom matematisk modellering, optimering och artificiell intelligens. Samtliga har doktorerat inom matematik och reglerteknik.

Upptäck fördelarna med smart värmestyrning

Algeno erbjuder avancerad optimerings- och styrningsteknik för värmesystem. Och vi förstår vikten av att erbjuda effektiva och kostnadsbesparande lösningar.

Oavsett om fastighetsbolaget du företräder är tidigt i värmesystemets digitaliseringsresa eller om beståndet är fullt digitaliserat kan Algeno hjälpa dig. Kontakta oss så kan vi diskutera dina specifika behov.