Algeno blir portföljbolag hos Chalmers Ventures

Algeno är ett nytt tillskott i Chalmers Ventures portfölj, med fokus på att optimera värmesystem i stora fastighetsbestånd genom avancerade algoritmer. Algenos algoritmer lär sig fastigheternas beteende och skapar AI-modeller som tar hänsyn till olika yttre faktorer, vilket bidrar till effektivare uppvärmning.

Med energikostnader för uppvärmning som en stor utgiftspost för fastighetsägare och klimatmålen som en viktig samhällsfråga, spelar Algeno en central roll i att både reducera klimatavtryck och kostnader.

Chalmers Ventures ser stor potential i Algeno, som först kommer att expandera inom Sverige innan de siktar internationellt.

Läs hela Chalmers Ventures pressrelease här