Lagom varmt med AI

Nytt samarbetsavtal – Algeno hjälper Stena Fastigheter att styra värmen i bostäderna och sänka klimatavtrycket.

Stena Fastigheter använder Algenos tjänst för värmestyrning i stora delar av sitt fastighetsbestånd. Tjänsten som Algeno levererar till Stena Fastigheter baseras på artificiell intelligens (AI) och optimerar användningen av Stena Fastigheters fjärrvärme. Genom att använda avancerade algoritmer och maskininlärning kan systemet analysera stora mängder data i realtid för att justera och förbättra värmeanvändningen.

Algeno tar hänsyn till olika faktorer såsom väderprognoser, inomhustemperatur och byggnadens energiförbrukningsmönster för att optimera energiförbrukningen för Stena Fastigheter. På så sätt säkerställs att rätt temperatur levereras vid rätt tidpunkt till fastigheten, vilket minimerar värmesvinn och maximerar komforten för användarna.

Algeno är glada och tacksamma för att Stena Fastigheter vill samarbeta och vara kunder, mycket tack vare det har Algeno kunnat demonstrera förmågan att rulla ut tjänsten snabbt och storskaligt.

Läs mer här om Stena Fastigheters erfarenhet av Algenos tjänst.

Om Algeno

Algeno gör det lönsamt att reducera fastigheters klimatavtryck. Det gör vi genom att tillhandahålla AI-baserad värmestyrning för fastigheter, där Algenos tjänst effektiviserar energiförbrukningen, minskar kostnaderna för uppvärmning och säkerställer ett jämnt och förutsägbart inomhusklimat. Tjänsten är molnbaserad och ger fastighetsägare full rådighet över fastighetsbeståndet. Över 2 000 byggnader är redan uppkopplade till systemet och över 2 miljoner sensorvärden samlas in varje dag.