Minska kostnaderna och varje fastighets klimatavtryck

Som fastighetsägare är det viktigt att hitta sätt att minska kostnaderna utan att kompromissa på bekvämligheten för dina hyresgäster. Med smart värmestyrning effektiviseras varje fastighets uppvärmning med hjälp av AI.

Hur fungerar värmestyrning med AI?

Nyttja data som redan finns

Dina fastigheter samlar redan in en mängd data – så varför inte utnyttja det? Algenos värmestyrningslösning använder avancerade optimeringsmetoder och självlärande AI-modeller för att hämta in data från dina fastigheter och samlar det på ett ställe. Det kan exempelvis handla om en fastighets känslighet mot väderpåverkan, eller människor beteende i byggnaderna.

Få en tydlig översikt över energiförbrukningen

All data presenteras och visualiseras i Algenos användarvänliga web-portal. Där hittar du information om alla byggnaders energianvändning och kan segmentera i olika vyer.

Följ upp och energioptimera dina fastigheter

Identifiera avvikande fastigheter och sensorer – rapportera och logga händelser kopplat till de uppkopplade byggnaderna. I rapporteringsverktyget får du information om alla byggnaders energianvändning samt förslag på åtgärder. Det kan exempelvis vara om en injustering av reglerventiler är nödvändig.​

De olika komponeterna i vår värmestyrning ​

Data

Realtidsdata samlas in för alla uppkopplade fastigheter och används för modellanpassning, inlärning, monitorering och uppföljning. All kommunikation sker via fastighetsägarens egna API vilket ger egen rådighet och full kontroll till fastighetsägaren. Extern data angående väderprognoser, energipriser och andra externa faktorer hämtas kontinuerligt in.   

AI

Datadrivna modeller baserade på artificiell intelligens anpassas till varje enskild byggfastighet för att beskriva byggnadernas egenskaper och beteenden. Alla modeller är helt datadrivna och automatiserade och kräver ingen information angående byggnadernas material eller struktur. AI-modellerna används både för styrning av värmesystemen men också för uppföljning, rapportering och avvikelsedetektion. 

Model Predictive Control (MPC) ​

Optimeringen av värmestyrning bygger på modellbaserad prediktionsreglering (MPC). AI-modellerna fungerar som digitala tvillingar för att förutsäga fastigheternas beteenden och styra värmesystemen baserat på angivna villkor och mål. Genom att använda en planeringshorisont tar man hänsyn till väderförändringar, förutsagt beteende och andra externa faktorer.

Skalbarhet

Den öppna kommunikationsinfrastrukturen där fastighetsägaren levererar och tar emot data från Algeno genom ett API gör uppskalning av tjänsten till fler fastigheter smidig och enkel att implementera. Det finns inga specifika hårdvarukrav för undercentralerna och fastighetsägaren kan använda valfria leverantörer för sina PLCer.   

Hållbar och säker teknik

Algeno är en avknoppning från Fraunhofer-Chalmers Centre som tillsammans med Örebrobostäder AB, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg Energi och Energimyndigheten har utvecklat AI-baserade algoritmer för värmestyrning för fastigheter med målet att reducera klimatavtrycket.

Samarbetsprojektet var otroligt framgångsrikt och Örebrobostäder har implementerat algoritmerna på stora delas av deras fastighetsbestånd.  

Fördelarna för fastighetsägare

Genom att använda Algeno kan du enkelt minska energiförbrukningen och spara pengar på dina värmekostnader samtidigt som du bidrar till en mer hållbar framtid. Vår teknik har redan hjälpt över 1500 byggnader runt om i Sverige att göra betydande besparingar och minska sin miljöpåverkan.

Upptäck fördelarna med smart värmestyrning

Är du intresserad av vår avancerade optimerings- och styrningsteknik för värmesystem? Vi förstår vikten av att erbjuda effektiva och kostnadsbesparande lösningar.

Kontakta oss så kan vi diskutera dina specifika behov och svara på eventuella frågor.