Algeno tecknar avtal med ÖrebroBostäder

Algeno har ingått avtal med ÖrebroBostäder (ÖBO). Avtalet innebär att ÖrebroBostäder får en effektivare användning av fjärrvärme i 300 av fastighetsbolagets 400 värmecentraler.

– På sikt kommer vi implementera hela beståndet. Här får vi stor affärsnytta och klimatnytta. Och det blir bättre boendekomfort för hyresgästerna med jämnare temperatur, säger Jonas Tannerstad, Chef el och automation på ÖBO.

Tack vare avtalet mellan Algeno och ÖBO får fastighetsföretaget möjlighet att använda Algenos tjänst och gränssnitt för värmestyrning till fastigheternas undervärmecentraler, som gör det möjligt för ÖBO att optimera på sina villkor. 

Samverkan mellan ÖBO och Algenos grundare började redan 2016 när ÖBO vände sig till en forskargrupp på Fraunhofer-Chalmers Centre.

– Det blev ett otroligt bra samarbete, där vi har lärt oss mycket och forskarna har haft ett unikt tillfälle att göra något i riktig miljö, säger Jonas Tannerstad.

Totalt använder ÖBO fjärrvärme för cirka 180 miljoner kronor per år.

– Hittills har de 30 första undercentralerna som kopplades upp visat på mellan 8-18 procents besparing. Så det blir många miljoner och stor klimatnytta. Jag vet ingen enskild insats som gett så mycket i förhållande till investering, säger Jonas Tannerstad.

Forskningsprojektet ledde till att forskargruppen, som har djup kunskap inom matematisk modellering, optimering och artificiell intelligens insåg att de kan göra det lönsamt för fler att reducera fastigheters klimatavtryck och samtidigt spara energikostnader. En effekt ingen hade tänkt på i första skedet var boendekomforten för hyresgästerna.

– Vår robusta mjukvara lär sig fastigheternas egenskaper och hur yttre faktorer påverkar inomhustemperaturen. Därmed upplever de som bor och verkar i husen alltid rätt temperatur, säger Per Adolfsson, VD, Algeno.

– Vi gör stor nytta för fastighetsägare med större bestånd, som ÖBO, som har digitaliserat sina fastigheter.

En framgångsfaktor är att ÖBO har öppen data i sina värmesystem. 

– Det bästa är att man bygger upp infrastrukturen med öppna system innan man lägger till AI-tjänsten. Det är som mobiltelefoner förr i tiden jämfört med dagens smartphones. Man vill kunna ladda ner nya appar för att implementera de tjänster som passar bäst, säger Jonas Tannerstad.

Kontakt

Per Adolfsson, CEO, Algeno, 070-359 16 94

Jonas Tannerstad, Chef el och automation, ÖBO, 019-19 43 98

Om Algeno

Algeno gör det lönsamt att reducera fastigheters klimatavtryck. Det gör vi genom att tillhandahålla AI-baserad värmestyrning för fastigheter, där Algenos tjänst effektiviserar energiförbrukningen, minskar kostnaderna för uppvärmning och säkerställer ett jämnt och förutsägbart inomhusklimat. Tjänsten är molnbaserad och ger fastighetsägare full rådighet över fastighetsbeståndet. Över 2 000 byggnader är redan uppkopplade till systemet och över 2 miljoner sensorvärden samlas in varje dag.